Onze missie : bijdragen aan de vitaliteit van de regio’s en de creatie van sociale banden.

Onze aandachtsgebieden:

Ons engagement: het ondersteunen van projecten van algemeen belang die in de directe omgeving van onze parken liggen, zodat onze medewerkers betrokken kunnen worden en ambassadeurs kunnen zijn.

Onze middelen : een projectschenking van € 250.000 per jaar en vrijwilligerswerk voor medewerkers van de Groep.

In Frankrijk, Nederland, België, Duitsland en Spanje beheert de PVCP Groep bijna 280 toeristische locaties aan de kust, in de bergen, in het hart van steden en op het platteland: het is een fantastisch terrein voor het vinden van projecten van algemeen belang gericht op de lokale bevolking. Elk project dat we ondersteunen moet binnen een omtrek van 50 km rond een van de toeristische trekpleisters van de Groep liggen. Zo kunnen medewerkers betrokken worden bij concrete lokale acties, in de regio waar ze wonen, waar ze van houden en waarvoor ze zich willen mobiliseren.

Bij de selectie van onze projecten zijn we ook op zoek naar de waarden van de Pierre & Vacances Center Parcs Groep rond “samenleven” en “verantwoord ondernemen”.

Meer lezen

Onze missie

Projecten gefinancierd in 2019-2020
Projecten gefinancierd in 2019-2020

In een oogopslag

Opgericht in

November
2017

Aanwezig in

4 Europese
landen

24

verenigingen
ondersteund sinds
de oprichting

Onze 3 aandachtsgebieden

We ondersteunen projecten van algemeen belang die actief zijn in één, twee of drie aandachtsgebieden:

Onze selectiecriteria

Ons centrale thema is lokale verankering: dit is wat ons in staat stelt om op regionaal niveau een ​​nieuwe dynamiek te creëren tussen de toeristische sites van de PVCP Groep en algemeen belanghebbenden; met nadruk op de lokale gemeenschappen en hun uitdagingen.

Hiervoor hebben we een jaarlijks budget van € 250.000 bestemd voor partnerstructuren.

Een duurzame relatie met onze partners

Naast de financiële steun die aan onze partners wordt geboden, vinden we het belangrijk om:

  • een vertrouwensband met hen te onderhouden en hun project regelmatig op te volgen,
  • samen met de medewerkers van de PVCP Groep gezamenlijke regionale acties te ondernemen,
  • links te creëren tussen de projectleiders van ondersteunde projecten in dezelfde regio.

Om in aanmerking te komen, moet de organisatie:

  • een non-profitorganisatie zijn die minimaal 2 jaar bestaat,,
  • een apolitiek en niet-confessioneel project van algemeen belang voorstellen,
  • werken in een van de drie aandachtsgebieden van de Stichting,
  • een project voorstellen gelegen binnen een omtrek van 50 km rond een van de sites van de Groep,
  • duurzame steun bieden aan de begunstigden van het project (we financieren geen tentoonstellingen, uitstapjes, eenmalige evenementen).

Het zijn de medewerkers van de Groep die het project ter plaatse tot leven brengen: zij zijn de eerste ambassadeurs. Ze worden betrokken:

  • vóór de selectie van projecten : door lokale projecten van algemeen belang voor te stellen aan de Stichting, die er vervolgens voor zorgt dat aan de criteria wordt voldaan. Elk project dat aan de Raad van Bestuur wordt voorgelegd, heeft in het veld al een of meer ambassadeurs geëngageerd om het gedurende 1 jaar op te volgen,
  • na de selectie van projecten : om deel te nemen aan een bijeenkomst georganiseerd door de Stichting tussen de partner en de ambassadeur-medewerkers. Deze bijeenkomst stelt alle drie de belangrijkste belanghebbenden in staat om complementaire lokale acties te creëren.

Onze organisatie